Favicon-jaqueline-Z

BEOORDELEN MANUSCRIPT

WAAROM JE MANUSCRIPT LATEN BEOORDELEN?

Als je verhaal af is, is het nog niet klaar. Je gaat je manuscript herlezen en herschrijven, schrappen en schaven. Dat moet, want uitgevers zijn kritischer dan ooit. Ook als je je boek zelf gaat uitgeven, wil je dat jouw tekst precies zo overkomt als jij het bedoeld hebt. Zeker als het om je eerste boek gaat, zijn er een aantal belangrijke vragen waar een manuscriptbeoordeling het antwoord op kan geven.

Heb je de juiste toon getroffen en weet je die vol te houden? Leg je niet te veel uit, of misschien juist te weinig? Past de stijl die je gebruikt bij het genre? Zal het verhaal je doelgroep aanspreken? Waar is het nodig om zaken te herhalen voor de duidelijkheid en waar doet dat juist afbreuk aan wat je wilt vertellen? Wat zijn de taalkundige eigenaardigheden en aanwensels in jouw tekst die je beter kunt vermijden? Waar zakt de plot van je roman in, of: wat gaat er mis met de opbouw van je non-fictieverhaal? Kloppen je uitgangspunten? Het is bijna ondoenlijk genoeg afstand van je eigen schrijfwerk te nemen om een manuscript op zulke aspecten te kunnen beoordelen.

Als je na het eindeloos herlezen van de laatste versie van je manuscript niet meer verder komt, kan een manuscriptbeoordeling een uitkomst zijn om je verhaal naar een hoger niveau te tillen. Ik ben zelf schrijver en heb tientallen boeken van anderen geredigeerd. Met liefde voor elk verhaal dat verteld wil worden, help ik andere schrijvers het beste uit zichzelf en hun werk te halen.

WAT HEB JE AAN EEN MANUSCRIPTBEOORDELING?

Gun het manuscript waaraan je zolang gewerkt hebt een betrokken, eerlijke en opbouwende beoordeling. Je krijgt een uitgebreid schriftelijk verslag met een duidelijk overzicht van de sterke en minder sterke punten van je verhaal, of dat nu fictie of non-fictie is. Waar nodig geef ik concrete en gedetailleerde aanwijzingen voor verbetering op het gebied van inhoud, structuur, opbouw, taal, stijl en – bij een roman – spanningsboog, plot en personages. Ik zet de meest voorkomende fouten en belangrijkste aandachtspunten voor je in een overzichtelijk rapport.

Ik heb als schrijver en redacteur ervaring met verschillende genres en doelgroepen. Je kunt romans, thrillers, fantasy, sciencefiction, inspirerende boeken, levensverhalen, zelfhulpboeken, young adultboeken en jeugdverhalen laten beoordelen. De kosten van een manuscriptbeoordeling zijn afhankelijk van de omvang van het manuscript, zie hiervoor ook de pagina met de tarieven.

Een manuscriptbeoordeling bevat een diepte-analyse, die nieuwe en vaak verrassende inzichten biedt. Dat maakt ook dat je weer zin krijgt om met je manuscript aan de slag te gaan. Het verslag is nooit een standaardverhaal. Je krijgt een helder opgebouwd, inhoudelijk advies met concrete aanbevelingen, waarmee jij zelfstandig verder kunt om van jouw manuscript straks een nóg beter boek te maken.