A: Met een schrijfcoach heb je het niet alleen over jouw manuscript, maar ook over het schrijfproces en over jezelf als schrijver. Schrijfcoaching kan puur over techniek en research gaan, maar ook over onderliggende thema’s en het aanboren van diepere lagen in jezelf. Wat aan de orde komt, bepaal jij. Schrijfcoaching bij de verhaalexpert is waardevol als je moeite hebt om je boekidee concreet vorm te geven, als je een stok achter de deur wilt hebben om de voortgang bij het schrijven te waarborgen, en als je je teksten graag in een veilige omgeving wilt bespreken met een betrokken en ervaren schrijver. Een schrijfcoach kan daarnaast ook je redacteur zijn.
Als je verhaal af is, geef je het aan een redacteur om na te gaan wat er nog veranderd en herzien zou moeten worden om er een (nog) beter boek van te maken. Een redacteur zet opmerkingen en suggesties voor veranderingen direct in het digitale manuscript. Dat betekent niet dat de redactie van je boek geen emotioneel proces kan zijn. Een goede redacteur heeft oog voor de belangrijke thema’s van de schrijver en zal daarop onder meer inspelen bij het aanscherpen van bepaalde elementen in het boek. Als schrijver beslis jij of je het eens bent met de voorgestelde veranderingen en of je ingaat op suggesties om nog iets te herzien. Het blijft altijd jouw boek.