A: Dat kan in elk stadium.* Op het tabblad schrijfcoach vind je alle mogelijkheden voor hulp bij het schrijfproces door middel van schrijfcoaching. Als je manuscript af is en je wilt het naar een uitgeverij sturen, verdient het aanbeveling om je boek daarvóór te laten een redigeren. Uitgevers zijn kritischer dan ooit: een manuscript vol beginnersfouten maakt weinig kans om opgemerkt te worden. De redactie van je manuscript kan volledig digitaal of in combinatie met schrijfcoaching, dus inclusief mondeling overleg. Als je je boek zelf gaat uitgeven, is één redactieronde niet genoeg. Reserveer tijd en geld voor een eindredactie of/en correctieronde.
* De laatste jaren is het steeds drukker met aanvragen. Ik wil elk manuscript en elke schrijver die bij mij komt mijn volledige aandacht kunnen geven, het kan dus gebeuren dat ik je niet direct verder kan helpen.